Proiectul „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII CYBERNET S.R.L.”, cod SMIS 114425, finanțat prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, a fost implementat de către CYBERNET S.R.L. și are o valoare totală de 2.066.503,50 lei, din care 1.068.441,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Est.

Proiectul s-a derulat în perioada 29.03.2017 – 28.02.2022.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea competitivității economice a societății CYBERNET S.R.L., prin creșterea productivității muncii ca urmare a realizării de investiții durabile în dotări tehnice aferente procesului de producție a tipăriturilor și prestare a serviciilor. La îndeplinirea obiectivului general al proiectului contribuie realizarea următoarelor obiective specifice:

  • Diversificarea activității societății CYBERNET S.R.L. prin achiziția de echipamente și dotări direct productive, recertificarea sistemului integrat de management (ISO 20000-1:2011, ISO 27001:2003), certificarea procesului de producție a tipăriturilor (calitatea culorilor);
  • Extinderea activității societății pe alte piețe, prin creșterea vizibilității acesteia la nivel internațional, ca urmare a creării noului website și a participării la o expoziție internațională de promovare a produselor societății;
  • Optimizarea funcționarii fluxurilor tehnologice prin achiziția de echipamente specifice activității de tipărire, eficiente energetic, și cu un grad mare de adaptabilitate utilizării acestora, inclusiv de către persoane cu dizabilități.

Rezultatele implementării sunt: achiziția, livrarea și punerea în funcțiune a 25 de echipamente și dotări, a programelor informatice specifice, recertificarea sistemului integrat de management ISO 20000 și ISO 27001, implementarea unui standard privind calitatea culorilor și certificarea procesului de producție, promovarea online a societății, precum și contribuția, la nivel regional, la scăderea numărului de persoane care provin din categorii defavorizate prin crearea unui loc de muncă.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro .

 

www.inforegio.ro  |  www.facebook.com/inforegio.ro  |  www.inforegionordest.ro